היון בין גובה, משקל, גיל, חברה, ביוגרפיה, משפחה ועוד