טדי מלנקמפ ויקי, גיל, גובה, בעל, ביוגרפיה, משפחה ועוד